leczenie uzależnienia od alkoholu

Jak przebiega profesjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu?

O problemie alkoholowym mówi się coraz częściej, ponieważ jest to zjawisko, które negatywnie wpływa nie tylko na samą osobę uzależnioną, ale także na całe jej środowisko. Alkoholizm niszczy relacje rodzinne i zawodowe. Właśnie z tego powodu powstaje coraz więcej ośrodków leczenia uzależnień.

Leczenie u profesjonalistów

leczenie uzależnienia od alkoholu Uwzględniają one zarówno detoks, jak i późniejszą terapię. Niezależnie od metody leczenia, na którą zdecyduje się pacjent, zawsze wymaga ona opieki ze strony wykwalifikowanych terapeutów. Z alkoholizmu często wychodzi się latami, a jego skutki są odczuwalne przez całe życie. Uzależnienie od alkoholu stanowi duży problem społeczny. Często nałogowcy nie zdają sobie sprawy z powagi problemu, dopóki nie zrujnuje on ich relacji z rodziną, kariery, budżetu czy reputacji. Regularne sięganie po alkohol powoduje wzrost tolerancji na jego oddziaływanie, dlatego problem jest często trudny do uchwycenia. Jednak po jakimś czasie substancja ta zaczyna wpływać również negatywnie na narządy i procesy metaboliczne. Wtedy przed podjęciem profesjonalnej terapii zawsze przeprowadzany jest detoks, czyli odtrucie alkoholowe.

leczenie uzależnienia od alkoholu Wielu pacjentów uważa, że nie ma problemu z piciem. Najważniejszym krokiem w drodze do wyleczenia jest jednak przyznanie się i poproszenie specjalistów o pomoc. Wysoką skuteczność w przypadku walki z problemem gwarantuje profesjonalne leczenie uzależnienia od alkoholu w Łodzi. Na miejscu działa wielu specjalistów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pomocy osobom uzależnionym. Istnieją specjalne ośrodki, gdzie chory może udać się na odwyk. Prowadzone są tam spotkania anonimowych alkoholików, warsztaty terapeutyczne, a także leczenie ambulatoryjne. Niezwykle ważny w drodze do zdrowia jest dialog z psychologiem, a także ustalenie z nim planu działań. Często okazuje się, że różne osoby inaczej reagują na podejmowane metody, dlatego te dobierane są indywidualnie do predyspozycji danego pacjenta. Do najbardziej znanych obecnie sposobów leczenia zaliczyć można socjoterapię, terapię poznawczo-behawioralną, racjonalno-emotywną, egzystencjalną, a także trening umiejętności społecznych. We wspieraniu leczenia alkoholizmu pomocna okazuje się również medytacja, relaksacja oraz muzykoterapia. Niezależnie od stopnia zaawansowania problemu zawsze dają one szansę na wyjście z nałogu. Chory musi jednak brać udział w terapii świadomie i stosować się do zaleceń terapeuty.

Leczenie uzależnienia obejmuje także opiekę lekarza medycyny, ponieważ często nałóg doprowadza organizm do ruiny. Połączenie pracy na polu psychologicznym i wspomagania regeneracji ciała może przynieść pozytywne rezultaty w odpowiednim czasie.