koronawirusy

Jak przebiega tlenoterapia hiperbaryczna?

Terapia tlenowa może się pochwalić od pewnego czasu, coraz większą popularnością. Wszystko ze względu na fakt, że jej skuteczność w leczeniu różnego rodzaju schorzeń, okazuje się być niezwykle wysoka. Warto jednak wiedzieć jak przebiega taka właśnie terapia.

Zabieg tlenoterapii hiperbarycznej

lekarka Zabieg tlenoterapii tego typu trwa zazwyczaj od 45 minut, do maksymalnie godziny, i jest to uzależnione przede wszystkim od oczekiwanych rezultatów, oraz ogólnego stanu zdrowia danego pacjenta. Obecnie, zalecana tlenoterapia hiperbaryczna w warszawie jest podzielona na kilka, zazwyczaj trzy, różne cykle, które przedzielone są przez kilkuminutowe przerwy. Pacjent, zanim zostanie poddany takiej formie takiej tlenoterapii, musi rozebrać się do samej bielizny, lub ewentualnie musi być ubrany jedynie w spodenki, oraz koszulkę. Bardzo ważne jest, aby pacjent przed rozpoczęciem tego właśnie zabiegu, zdjął z siebie wszelkiego rodzaju ostre przedmioty, biżuterię, bądź też zegarek. Po rozpoczęciu takiej formy tlenoterapii, pacjent poddawany jest stale zwiększającemu się ciśnieniu, które po osiągnięciu planowanego poziomu utrzymywane jest później na ciągle tym samym poziomie.

koronawirusy Bardzo ważne jest, by pacjent był obserwowany podczas zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej, a podczas wystąpienia jakichkolwiek niekorzystnych objawów, terapia ta powinna zostać natychmiast przerwana. Główne czynniki niepożądane, które wystąpić mogą w wyniku tej formy tlenoterapii, to przede wszystkim wymioty, bóle głowy, a także zmęczenie. Mogą one być skutkiem zbyt wysokiego ciśnienia, któremu został poddany dany pacjent w czasie przeprowadzania tlenoterapii hiperbarycznej. Dlatego też bardzo ważne, aby wykonywać ja w ośrodkach, cieszących się odpowiednio dużą renomą. Pacjent, przed przystąpieniem do takiego zabiegu, wykonać musi szereg badań, które potwierdzą czy jego stan spełnia wymogi tlenoterapii hiperbarycznej. Dokonuje się na przykład pomiarów ciśnienia krwi, oraz nasycenia krwi tlenem. Ważne jest także, dostarczenie przez pacjenta kompletnej i aktualnej dokumentacji medycznej, na podstawie której oszacowana zostanie zdolność danego pacjenta do poddania się takiej właśnie tlenoterapii.

Od pewnego czasu coraz bardziej popularne stały się zabiegi tlenoterapii, wykonywane zazwyczaj w komorach hiperbarycznych. Zabiegi te mogą się pochwalić, bardzo wysokim poziomem skuteczności, zarówno gdy są traktowane jako zabiegi wspomagające przy różnych terapiach, jak też jako główny środek leczniczy. Aby tak jednak było, takie zabiegi wykonywać należy w zaufanych ośrodkach zdrowia.