terapia dla uzależnionych od narkotyków

Jak rozpoznać uzależnienie od narkotyków?

Słowo narkomania wywodzi się z języka greckiego (narke ?odurzenie?, mania ?szaleństwo?) i oznacza uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Stanowi ona chorobę nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale także ze społecznego, kulturowego czy prawnego. Wyniszcza ona organizm i w przypadku braku leczenia prowadzi do śmierci osoby uzależnionej. Wśród najczęściej spotykanych przyczyn sięgnięcia po narkotyki wymienić można wpływ grupy rówieśniczej, której akceptacja jest bardzo ważna zwłaszcza dla nastolatków.

Szybko rozpoczęta terapia odwykowa

terapia dla uzależnionych od narkotykówOdmowa spróbowania substancji psychoaktywnej może wiązać się z negatywną oceną ze strony rówieśników, dlatego też młodzież będąca pod presją podporządkowuje się swoim kolegom. Inną motywację może stanowić chęć przeżycia intensywnych wrażeń, których mogą dostarczyć wizje narkotykowe. Problemy w pracy czy szkole, trudne relacje rodzinne, brak akceptacji ? to kolejne powody, dla których ludzie decydują się na substancje psychoaktywne. Polecana terapia dla uzależnionych od narkotyków powinna zostać podjęta już po rozpoznaniu pierwszych objawów uzależnienia, ponieważ od tego zależy jej powodzenie. Wśród psychicznych objawów niepokój powinny wywoływać gwałtowne wahania nastroju. Ponadto może się pojawiać również rozchwianie emocjonalne, które ujawnia się jako płaczliwość lub niespodziewane wybuchy agresji. Sygnałem ostrzegawczym powinna być także zmiana zachowania, np. dotąd nieśmiała, spokojna osoba nagle staje się odważna i nie liczy się z żadnymi ograniczeniami.

terapia dla uzależnionych od narkotykówZmienia się również otoczenie uzależnionego, spędza czas w towarzystwie nowych osób, a ogranicza kontakty z dawnymi znajomymi. Zaczyna wymykać się z domu, unika rozmów, a przede wszystkim kontaktu wzrokowego. Aby zabić zapach wypalonych środków psychoaktywnych, zaczyna używać innych niż dotychczas i silnych perfum. Pojawiają się kłopoty finansowe, chory zaczyna prosić o pożyczki, a z domu znikają wartościowe przedmioty. W przypadku narkomani często występują również podejrzliwość oraz lęki, które nie są niczym uzasadnione. Skutkiem tego wszystkiego są problemy w pracy lub szkole, a co za tym idzie, wagary. Z racji, że narkotyki są silnymi substancjami, negatywnie wpływają na organizm. Powodują obniżenie apetytu, a co za tym idzie, znaczny i nagły spadek masy ciała. Źrenice stają się rozszerzone lub zwężone, a całe oczy pozostają przekrwione lub szkliste. Pojawić się mogą także drżenie rąk, przyspieszone tętno, nudności czy wymioty.

Na całym świecie nie tylko podczas Międzynarodowego Dnia Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków (26 czerwca) podejmuje się różnorodne działania, których zadaniem jest udzielnie pomocy chorym. Podkreśla się, jak ważne jest podjęcie leczenia. Ponadto takie akcje mają na celu także popularyzację miejsc, w których potrzebujący mogą uzyskać wsparcie zarówno medyczne, jak i psychoterapeutyczne.